Wat is bij de postoperatieve patiënt die vocht vasthoudt de meest betrouwbare methode om de vochtbalans te observeren?

CAT | 2018
Samenvatting

De literatuuronderzoeken geven geen antwoord op de pico, er is geen bewijs gevonden waarmee de uitkomst beantwoord kan worden.
Er weinig onderzoek gedaan op verpleegafdelingen, waardoor meer onderzoek naar dit onderwerp noodzakelijk is.
Onderzocht moet worden waarom de vochtbalans niet betrouwbaar is. Mogelijk dat met dit onderzoek een verbeterd systeem voor het bijhouden van vochtbalansen ontworpen kan worden.
Dagelijks wegen, het bijhouden van de vochtbalans maar ook de klinische blik blijven van groot belang voor de beoordeling van de patiënt.

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
De post operatieve patiënt die vocht vasthoudt.
Intervention
Dagelijks vochtbalans bijhouden.
Comparison
Dagelijks wegen.
Outcome
Goed zicht op de vochtbalans door de meest betrouwbare meting.

Vraag document aan bij het MST