Wat is de impact van verbale agressie op het gevoel van veiligheid van de verpleegkundige op de werkvloer en daarmee op de kwaliteit van zorg in het St. Antonius Ziekenhuis?

Kwaliteitsproject | 2022
Samenvatting

In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:
Wat is de impact van verbale agressie op het gevoel van veiligheid van de verpleegkundige op de werkvloer en daarmee op de kwaliteit van zorg in het St. Antonius Ziekenhuis?
Hieronder vindt u beknopt de belangrijkste onderzoeksresultaten en antwoord op de onderzoeksvraag.
Onderzoeksmethoden
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er gebruik gemaakt van praktijk- en literatuuronderzoek. Er zijn vijftien interviews afgenomen met medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis en er is een enquête verspreid onder 208 verpleegkundigen van het St. Antonius Ziekenhuis. Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van Evidence Based literatuur.
Belangrijkste resultaten
Verbale agressie is de vorm van agressie die het meest voorkomt. Alle verpleegkundigen binnen het St. Antonius Ziekenhuis maken verbale agressie mee. Daarmee lijkt het een onderdeel van het werk geworden.
Hoe verbale agressie wordt beleefd is voor een ieder verschillend. Verbale agressie vanuit een (psychiatrisch) ziektebeeld wordt anders ervaren dan wanneer de agressie bewust persoonlijk is gericht.
Collega’s zijn belangrijk voor het gevoel van veiligheid; het merendeel van de verpleegkundigen geeft aan een incident met verbale agressie te kunnen bespreken met collega’s en leidinggevende.
Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Het St. Antonius Ziekenhuis zorgt voor die veilige omgeving door zichtbare beveiliging, het aanbieden van workshops voor haar medewerkers en de aanwezigheid van het TOP-team.
Meer dan de helft van de verpleegkundigen ervaart geen invloed op het veiligheidsgevoel op de werkvloer. Zij geven daarentegen wel aan negatieve gevoelens te ervaren na het meemaken van verbale agressie en dat dit het werkplezier beïnvloedt, wat de kans op presenteïsme vergroot. De helft van de verpleegkundigen geeft aan na het meemaken van een incident met verbale agressie op haar hoede en angstig te zijn, op haar tenen te lopen tijdens het werk en moeite te hebben met terugkeer naar het werk. Het merendeel van de verpleegkundigen geeft aan dat verbale agressie uiteindelijk zorgt voor verminderde kwaliteit van zorg omdat doordat zij bijvoorbeeld zorgsituaties uit de weg gaan en minder vriendelijk zijn.
Conclusie
Verbale agressie heeft impact op het merendeel van de verpleegkundigen van het St. Antonius Ziekenhuis. Het overgrote deel van de verpleegkundigen in het St. Antonius Ziekenhuis geeft aan dat het meemaken van verbale agressie geen invloed heeft op hun gevoel van veiligheid maar wel op de kwaliteit van zorg.

Specialisme
Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
MBO

PICO

Patient
verpleegkundigen
Intervention
--
Comparison
geen verbale agressie
Outcome
veiligheidsgevoel

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis