Wat is de invloed van een Port-a-cath of een PICC-lijn op het ontwikkelen van een lijninfectie bij de long oncologische patiënt die chemotherapie krijgt?

CAT | 2019
Samenvatting

Eén studie kunnen vinden die de PICC-lijn vergeleek met een geïmplanteerd poortsysteem. Helaas heb ik deze studie niet kunnen gebruiken omdat het aantal patiënten te klein was en er geen conclusies getrokken konden worden over het risico op een lijninfectie.
Bij de meeste studies werd er gekeken naar meerdere complicaties bij de centraal veneuze cathetersoorten, (lijn)infectie was wel altijd één van de genoemde complicaties. Belangrijk punt in de discussie is dat externe factoren als type CVC, manier van inbrengen en verzorging, het grootste risico vormen voor het krijgen van een lijninfectie.

Specialisme
Interne Geneeskunde Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
De long oncologische patiënt die met chemotherapie behandeld wordt.
Intervention
Implanteerbaar poortsysteem (Port-a-cath)
Comparison
Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter (PICC)
Outcome
Voorkomen van een lijninfectie

Vraag document aan bij het MST