Wat is het effect van het prikken van de glucoses bij een oncologische niet diabetische patiënt die corticosteroïden krijgt tijdens zijn behandeling, op een ontregelde diabetes?

CAT | 2019
Samenvatting

Op mijn onderzoeksvraag kreeg ik in alle artikelen die ik gevonden had en heb gebruikt wel een antwoord. Wat erg opvallend was dat het toch nog een groot percentage betrof (gemiddeld 30%) waarbij er bij een niet diabetische patiënt, die tijdens de behandeling met corticosteroïden, een door behandeling geïnduceerde hyperglykemie door maakte. Ook maakte het in sommige onderzoeken niet uit wat de hoogte van de dosis was, die aan corticosteroïden werden gegeven, waarbij de patiënt ontregeld raakte.
Uit de artikelen kwam naar voren dat het noodzakelijk is om frequent glucosecontroles te doen bij patiënten die chemotherapie kregen in combinatie met corticosteroïden.
Verder kwam in de artikelen naar voren dat er meer onderzoek nodig was om te kijken wat de beste glucose monitoring was. Dit, om in de toekomst de nadelige gevolgen van corticosteroïden geïnduceerde diabetes en de daarbij behorende complicaties te voorkomen.

Specialisme
Interne Geneeskunde Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
De niet diabetische oncologische patiënt die corticosteroïden krijgt tijdens zijn behandeling.
Intervention
Dagelijks een glucose dag curve prikken.
Comparison
Een maal per week een glucose dag curve prikken.
Outcome
Diagnosticeren van ontregelde diabetes

Vraag document aan bij het MST