Wel of niet verbinden?

CAT | 2023
Samenvatting

Onderzoek naar het wel of niet verbinden van de insteek van een getunnelde centraal veneuze katheter bij hemodialyse patiënten

Specialisme
Nefrologie
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Hemodialysepatiënt met een getunnelde CVL
Intervention
Insteek getunnelde CVL verbinden
Comparison
Insteek getunnelde CVL niet verbinden
Outcome
Lagere lijninfectie, huiddfecten, mortaliteit, morbiditeit

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis