Welk effect heeft het stoppen van oxytocine tijdens het inleiden van de baring bij 5 cm ontsluiting, bij vrouwen die a terme bevallen van een eenling in hoofdligging, op hypertonie van de uterus?

CAT | 2018
Samenvatting

Het staken van oxytocine bij 5 centimeter ontsluiting tijdens de baring (na inleiding) een voordeel heeft ten opzichte van het continueren van oxytocine. Het aantal vrouwen met uteriene hypertonie neemt hierdoor af.
In de praktijk betekent dit dat artsen en verloskundigen continu moeten afwegen of oxytocine bij 5 centimeter nog noodzakelijk is of zelfs gestaakt kan worden. Voor de patiëntencategorie betekent de vermindering van oxytocine dat zij minder kans hebben op het ontwikkelen van een uteriene hypertonie op basis van oxytocine toediening, alsmede de maternale en foetale complicaties die hypertonie met zich mee brengt.

Specialisme
Gynaecologie & Obstetrie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Zwangere vrouwen die a terme bevallen van een eenling in hoofdligging, waarbij de baring ingeleid wordt met behulp van oxytocine.
Intervention
Stoppen met oxytocine bij 5 centimeter ontsluiting
Comparison
Oxytocine toedienen tot en met de geboorte van het kind
Outcome
Hypertonie

Vraag document aan bij het MST