Zorginfecties, voorkomen is beter dan genezen.

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Waarom worden verpleegkundige hulpmiddelen niet volgens het protocol ‘Reiniging en desinfectie medische en verpleegkundige hulpmiddelen’ gereinigd en gedesinfecteerd door verpleegkundigen op de verpleegafdeling Orthopedie en Longgeneeskunde binnen het Martini Ziekenhuis’?Respondenten weten dat een zorginfectie een onwenselijke complicatie is voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en erkennen de consequenties. De respondenten zijn echter onvoldoende op de hoogte van het opgestelde protocol ‘Reiniging en desinfectie van medische en verpleegkundige hulpmiddelen’ in het Martini Ziekenhuis om preventieve interventies toe te kunnen passen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de respondenten geen kennis en ervaringen hebben met het protocol.De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat onduidelijke richtlijnen/afspraken, tijdsdruk en gebrek aan bewustwording oorzaken zijn waarom de verpleegkundige hulpmiddelen niet worden gereinigd en gedesinfecteerd volgens het protocol ‘Reiniging en desinfectie van medische en verpleegkundige hulpmiddelen’. Om het kennisniveau en de bewustwording te optimaliseren, is het noodzakelijk om educatieve interventies toe te passen. Dit kan met behulp van scholing en/of klinische les, intercollegiale toetsing of het pro-tocol ‘Reiniging en desinfectie van medische en verpleegkundige hulpmiddelen’ digitaal te visualiseren. Daarnaast is het belangrijk om eenduidigheid te creëren onder de verpleegkundigen en overig personeel wat betreft het reinigen en desinfecteren van afdelingsmaterialen. Het maken van afdelingsgerichte afspraken met behulp van werklijsten, zal bijdragen aan de naleving van het protocol ‘Reiniging en desinfectie van medische en ver-pleegkundige hulpmiddelen’.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis