Zorgt het gebruik van aanvullend instructief beeldmateriaal voor een betere darmvoorbereiding bij patiënten die zich voorbereiden op een coloscopie?

Anders |
Samenvatting

Beantwoording vraagstelling
Zorgt het gebruik van aanvullend instructief beeldmateriaal voor een betere darmvoorbereiding bij patiënten die zich voorbereiden op een coloscopie?

De gevonden SR’s gebruikten veel uiteenlopende interventies maar lieten allen een significant verschil zien waaruit bleek dat het aanbieden van aanvullend instructief beeldmateriaal een positief effect heeft op de kwaliteit van darmvoorbereiding. Ook de RCT’s waren eenduidig in hun oordeel, bij alle interventies werd een significant verschil gevonden ten faveure van de nieuwe interventie. Er kan dus geconcludeerd worden dat het gebruik van instructief beeldmateriaal een positief effect heeft op de kwaliteit van darmvoorbereiding voorafgaand aan een coloscopie en dus voor een betere darmvoorbereiding zorgt.
Aanbeveling
Mijn aanbeveling zou zijn om de mogelijkheden tot het tonen van instructief beeldmateriaal tijdens het voorbereiden van patiënten via de tv/computer verder te onderzoeken. Hierbij dient nagegaan te worden of er Nederlandstalig materiaal (met ondertitels) met duidelijke instructies (voor iedereen te begrijpen) gevonden kan worden om te gebruiken en of dit financieel haalbaar zou kunnen zijn. Waarbij het goed mogelijk is dat deze investering zichzelf terugverdiend, door meer uitvoerbare coloscopieën.

Specialisme
Maag-darm-leverziekten
Opleiding
HBO

PICO

Patient
patiënten die zich voorbereiden op een coloscopie
Intervention
inzet van instructief beeldmateriaal
Comparison
--
Outcome
betere darmvoorbereiding (‘schoon’)

Vraag document aan bij het OLVG