Beoordeling van het streefgewicht door het toepassen van de Body Composition Monitor meting

CAT ; Kwaliteitsproject | 2023
Samenvatting

In dit kwaliteitsonderzoek heb ik één sytematische review en drie randomised controlled trials geïncludeerd en geanalyseerd om antwoord te krijgen op de hoofdvraag of het toepassen van de BCM meting bijdraagt aan het vinden van het ‘optimale’ streefgewicht voor de hemodialysepatiënt.
Het is erg belangrijk voor de hemodialysepatiënt dat er een goed streefgewicht is vastgesteld waarbij er geen sprake is van overhydratie of onderhydratie. Een goed streefgewicht zorg voor minder complicaties op korte en lange termijn en verbeterd de kwaliteit van leven.
Uit mijn onderzoek is gebleken dat de BCM-meting geen eenduidige uitkomst geeft aan het vinden van een optimale streefgewicht van de hemodialysepatiënt. Ondanks dat het een veelgebruikt non-invasieve methode is in de dialysecentra geeft het toepassen van de BCM-meting geen significante verbetering voor het inschatten van het streefgewicht en het uitblijven van ongewenste bijwerkingen.
De diverse onderzoeken wijzen wel dat de BCM-meting een praktisch hulpmiddel kan zijn om meer informatie te krijgen over de vochthuishouding van de dialysepatiënt. Een goede klinische beoordeling blijft echter de belangrijkste graadmeter de BCM meting kan wel nuttig zijn voor een second opinion wanneer de klinische beoordeling lastig is.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
De hemodialysepatiënt
Intervention
Huidige beoordeling op het streefgewicht, klinische beoordeling
Comparison
Het gebruik van de Body Composition Monitor meting
Outcome
Het wel/niet vinden van het optimale streefgewicht

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis