Betrouwbaarheid van de preoperatieve bloeddrukmeting

CAT | 2022
Samenvatting

Samenvatting
Voor de samenvatting is het format samenvatting CAT van de Hogeschool Utrecht gebruikt (Hogeschool Utrecht, z.d.).
Probleembeschrijving
Op afdeling vaat- en algemene chirurgie wordt preoperatief standaard de bloeddruk gemeten bij patiënten. Echter is de vraag of deze metingen betrouwbaar en zinvol zijn. Mogelijk hebben patiënten preoperatief een hogere bloeddruk. In deze CAT wordt onderzocht of de meting van de preoperatieve bloeddruk bij (vaat)chirurgische patiënten betrouwbaar is. In dit onderzoek is het witte-jasseneffect meegenomen.
Onderzoeksvraag (evt. m.b.v. een PICO)
Met behulp van een PICO-methode zijn de vier belangrijkste elementen van de onderzoeksvraag opgesteld (Donachie et al., 2022):
P: Patiënten op dagbehandeling vaat- en algemene chirurgie.
I: Preoperatief bloeddruk meten.
C: Preoperatief geen bloeddruk meten.
O: Betrouwbare meting.
Aan de hand van deze PICO is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Is de meting van de preoperatieve bloeddruk op dag van operatie betrouwbaar bij chirurgische (vaat)patiënten?
Zoekstrategie
Er heeft oriënterend literatuuronderzoek plaatsgevonden met behulp van Google Scholar. Vervolgens is de zoekstrategie opgesteld met behulp van de PICO en de onderzoeksvraag. Er heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden aan de hand van het zoekplan. Hierbij zijn databanken PubMed en Cinahl plus gebruikt. Er zijn vier geschikte wetenschappelijke artikelen gevonden via PubMed.
Kritische beoordeling (betrouwbaarheid)
Alle vier de artikelen die in dit onderzoek zijn gebruikt, zijn evidence based. Bij het beoordelen van de artikelen is gebruik gemaakt van de Hogeschool Utrecht (HU) beoordelingslijsten wetenschappelijke publicaties.
Resultaten
Literatuurstuk een:
De relatie tussen preoperatieve bloeddruk op dag van operatie en de gemiddelde bloeddruk op lange termijn is onderzocht. Bij de meeste patiënten bij wie de eerste bloeddruk op de operatiekamer boven normaalwaarde ligt, is die bloeddruk hoger dan de gemiddelde bloeddruk in de afgelopen 7 maanden. Dit artikel verwijst naar metingen voor ziekenhuisopname voor betrouwbare metingen.
Literatuurstuk twee:
De effectiviteit van bloeddrukmeters voor thuis die de incidentie van witte-jassenhypertensie bepalen is onderzocht. Bij 66% van de thuismetingen was de uitslag gemiddeld >20mmHg lager dan metingen in de kliniek. Door thuismonitoring konden 13 operaties doorgaan die anders uitgesteld waren.
Literatuurstuk drie:
Nauwkeurigheid van thuis bloeddruk meten in vergelijking met ambulant bloeddruk meten is onderzocht. Thuismetingen in vergelijking met 24-uurs metingen bleken een lage sensitiviteit en hoge specificiteit te hebben. Thuismetingen zijn een aanvulling, maar geen vervanging van ambulante metingen.
Literatuurstuk vier:
Invloed van ziekenhuisomgeving of aanwezigheid van arts op het witte-jasseneffect is onderzocht volgens een RCT. Er is gebleken dat niet de arts maar de ziekenhuisomgeving bijdraagt aan de verhoogde bloeddruk.
Conclusie
Er kan niet met 100% zekerheid gezegd worden dat de preoperatieve bloeddruk op dag van operatie betrouwbaar is. De eerste twee artikelen geven eenduidig aan dat het meten van de bloeddruk onbetrouwbaar is op dag van operatie. Het tweede artikel verwijst voor een betrouwbare meting naar metingen voorafgaand aan ziekenhuisopname, bijvoorbeeld een thuismeting. Echter stelt het derde artikel dat een thuismeting geen vervanging, maar een aanvulling is op ambulante meting. Volledig overgaan op thuismeten is dus geen optie. Uit het vierde artikel is gebleken dat de (ziekenhuis)omgeving ook invloed heeft op de bloeddruk. Het betreft dus niet enkel het witte-jasseneffect. Echter dekt mijn onderzoek niet de lading om hier verdere conclusies uit te trekken. Om hier antwoorden op te vinden is er meer onderzoek nodig.
Toepassing in de praktijk
In de praktijk is dit literatuuronderzoek bruikbaar in de klinische setting op chirurgische afdelingen.
Aanbeveling
– Vaak contactmomenten hebben met de patiënt, dit verminderd het witte-jasseneffect.
– Duidelijke informatie verstrekken over opname en afdelingsgewoonten.
– Een huiselijke sfeer in het ziekenhuis kan een positieve invloed hebben. Om dit te bereiken moet men af van de steriele uitstraling die de afdeling heeft.
– Investeren in voorlichting aan patiënten die thuis bloeddruk gaan meten. Het is van groot belang dat patiënten hier goed in getraind worden.
– Wellicht kan de techniek in de toekomst een bijdrage leveren, bijvoorbeeld met een smartwatch die gecertificeerd bloeddruk kan meten (Danny, 2022).
– Het is wellicht het onderzoeken waard om te kijken naar de invloed van de omgeving op de bloeddruk.
Literatuurlijst
Literatuurstuk een:
Drummond, J. C., Blake, J. L., Patel, P. M., Clopton, P., & Schulteis, G. (2013). An observational study of the influence of “white-coat hypertension” on day-of-surgery blood pressure determinations. Journal of neurosurgical anesthesiology, 25(2), 154-161.
https://doi.org/10.1097/ana.0b013e31827a0151
Literatuurstuk twee:
Franks, R. M., & Macintyre, P. A. (2013). Home blood pressure monitoring in an anaesthetic pre-admission clinic. Anaesthesia and intensive care, 41(5), 648-654.
https://doi.org/10.1177/0310057X1304100511
Literatuurstuk drie:
Kang, Y. Y., Li, Y., Huang, Q. F., Song, J., Shan, X. L., Dou, Y., Xu, X. J., Chen, S. H., & Wang, J. G. (2015). Accuracy of home versus ambulatory blood pressure monitoring in the diagnosis of white-coat and masked hypertension. Journal of hypertension, 33(8), 1580-1587. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000596
Literatuurstuk vier:
Wang, X. X., Shuai, W., Peng, Q., Li, J. X., Li, P., Cheng, X. S., & Su, H. (2017). White coat effect in hypertensive patients: the role of hospital environment or physician presence. Journal of the American Society of Hypertension, 11(8), 498-502.
https://doi.org/10.1016/j.jash.2017.06.006

Specialisme
Chirurgie, OK, Recovery
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënten op dagbehandeling vaat- en algemene chirurgie.
Intervention
Preoperatief bloeddruk meten.
Comparison
Preoperatief geen bloeddruk meten.
Outcome
Betrouwbare meting.

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis