Bevordert het toedienen van een intraveneuze bolus analgetica met behulp van een pca pomp een NRS < 4 bij een interne oncologische patiënt op de afdeling oncologie/hematologie binnen het MST?

CAT | 2017
Samenvatting

Het toepassen van iv-pca kan tijdsbesparing op leveren in de verpleegkundige zorg doordat de
patiënt zelf de regie heeft. Het is belangrijk dat de verpleging wordt geschoold om bekwaam te
zijn in het hanteren van de pca pomp.Vermoeden is dat door een adequate inzet en goede toepassing van de pca pomp bij
oncologische patiënten met pijn en doorbraakpijn de ligduur in de toekomst kan worden verkort.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
De interne oncologische patiënt met pijn op de afdeling oncologie/hematologie binnen het MST die wordt behandeld met een intraveneuze toediening analgetica.
Intervention
Pijnstilling met pca pomp door patiënt.
Comparison
Pijnstilling gegeven door verpleegkundige.
Outcome
Snelle pijnreductie van NRS tussen 0 en 4.

Vraag document aan bij het MST