Cure Wrap, cool genoeg? Wat is de meest effectieve methode van therapeutische thermoregulatie na een cardiac arrest

Kwaliteitsopdracht | 2017
Samenvatting

Naar aanleiding van de resultaten uit ons literatuur- en praktijkonderzoek kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan voor de Intensive Care afdeling van het Sint Antonius ziekenhuis. Zo komt er uit het literatuuronderzoek bijvoorbeeld duidelijk naar voren dat de verandering van de streeftemperatuur is voortgekomen uit bevindingen uit onderzoeken die voor langere tijd normothermie nastreefden bij álle patiënten na een cardiac arrest, dus ook na de eerste 24 uur van therapeutische hypothermie. Op dit moment staat in ons protocol alleen beschreven dat patiënten na een Out-of-Hospital Cardiac Arrest (OHCA) de eerste 24 uur post reanimatie behandeld dienen te worden met therapeutische thermoregulatie tot een streeftemperatuur van 36C. Dit zou veranderd/uitgebreid kunnen worden naar álle patiënten na een cardiac arrest, ongeacht of dit een In- of Out-of-Hospital Cardiac Arrest was, met daarnaast een uitbreiding van de termijn waarin normothermie (een temperatuur < 37,5C) wordt nagestreefd tot 72 uur na de eerste 24 uur van therapeutische hypothermie.

Specialisme
Cardiologie, Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënten na een cardiac arrest waarbij therapeutische thermoregulatie wordt toegepast
Intervention
Koelen met Cure Wrap middels Criti Cool
Comparison
Alternatieve koelmethodes
Outcome
Temperatuurregulatie, comfort patiënt, kosten, haalbaarheid, werklast

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis