De invloed van mobiliseren op de psychosociale toestand van patiënten met prostaatkanker

CAT | 2019
Samenvatting

Patiënten met prostaatkanker hebben naast hun fysieke problemen, ook vaak psychosociale problemen. De psychosociale problemen kunnen bestaan uit chronische vermoeidheid, depressie, angsten, stress, schuldgevoelens, en seksuele problemen. Ongeveer een derde deel van het aantal patiënten met prostaatkanker ervaren angst en ongerustheid rondom hun ziekte en de behandelingen die zij ondergaan. Al deze problemen kunnen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven bij deze patiëntencategorie. Kwaliteit van leven was voorheen lastig te meten, maar tegenwoordig zijn hier verschillende meetinstrumenten voor ontwikkeld. Het is van belang om de verschillende factoren te bekijken die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven bij patiënten met prostaatkanker. Met name mobiliseren levert fysieke voordelen op. Mobiliseren zorgt voor een grotere longcapaciteit, verlaagt de bloeddruk en het cortisolniveau in het bloed, zorgt voor sterkere spieren en een algehele betere circulatie. Onduidelijk is nog in hoeverre mobiliseren positieve effecten heeft op de psychosociale toestand van patiënten met prostaatkanker. Het doel van dit onderzoek is om te kijken in welke mate mobiliseren leidt tot een verbetering van de psychosociale toestand van deze patiëntencategorie. De onderzoeksvraag luidt: “In hoeverre leidt mobiliseren tot een verbetering van de psychosociale toestand van patiënten met prostaatkanker?”

Specialisme
Oncologie, Urologie
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Patiënten met prostaatkanker
Intervention
Mobiliseren
Comparison
--
Outcome
Verbetering van de psychosociale toestand

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis