Informatievoorziening over HAIDI-klachten bij dialysepatiënten

Kwaliteitsproject ; Onderzoeksverslag | 2023
Samenvatting

Patiënten die dialyseren hebben een toegang tot de bloedbaan nodig. Dit kan door middel van een shunt of een centraal veneuze katheter (CVK). Veel van de patiënten die dialyseren hebben een shunt. Er zijn verschillende shunts: Arterioveneuze Fistel (AVF) of Arterioveneuze Graft (AVG). Een probleem met de bloedvoorziening naar de hand, en dus zuurstofvoorziening van de hand en vingers, is iets wat zich kan voordoen bij het hebben van een shunt. Onder andere atherosclerose en stijver worden van de slagaders kunnen bijdragen aan een lagere perifere bloeddruk. Ook zijtakken aan de shunt kunnen de bloeddruk verlagen waardoor er minder zuurstof naar de hand gevoerd wordt.
Dit wordt in de Nederlandse dialysewereld Haemodialyses Acces Induced Distal Ischemia (HAIDI) genoemd. Er zijn discussies geweest over de benaming van ischemie van de hand gerelateerd aan hemodialyse maar sinds er in 2009 een gevalideerd classificatiesysteem is gekomen is HAIDI de meest gebruikte benaming in Nederland (Bakker, 2017).
In de richtlijn van de V&VN (Dialyse en Nefrologie, 2005) staat een richtlijn van de verpleegkundige werkgroep access ten aanzien van Stealklachten bij dialysepatiënten. Hier worden een aantal risicopatiënten genoemd welke wij op de afdeling ook vaak zien. Zo worden onder andere patiënten met Diabetes Mellitus (DM) genoemd, oudere patiënten, patiënten met meerdere pogingen tot het aanleggen van een fistel in de arm en patiënten met vaatziektes. Ook wordt beschreven dat patiënten met een AVF maandelijks gecontroleerd zouden moeten worden op klachten van HAIDI.
Aangezien patiënten een hogere levensverwachting hebben, vaker bovenarmshunts hebben en er meer mensen zijn met Diabetes Mellitus is de verwachting dat HAIDI in de toekomst vaker gaat voorkomen.
In het kader van shared decision making wil ik mijn onderzoek vooral richten op de patiënt. Om patiënten door middel van informatievoorziening in staat te stellen op een duidelijke manier hun HAIDI-klachten te uiten bij de dialyse-verpleegkundige, wil ik voorkomen dat zij hun klachten te laat melden en al in HAIDI-categorie 2b of hoger zitten. Het streven is om lange termijnklachten van HAIDI te verminderen.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Dialysepatiënt met een shunt
Intervention
Geen informatievoorziening voor patiënten
Comparison
Informatievoorziening voor patiënten
Outcome
Kennis, minder HAIDI-klachten categorie 2b-4

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis