Muziek als medicijn

CAT | 2020
Samenvatting

Jaarlijks krijgen ongeveer rond de 7000 mensen in Nederland de diagnose blaaskanker, waarvan 25% spierinvasieve blaaskanker. De meest standaard behandeling voor spierinvasieve blaaskanker is de chirurgische verwijdering van de urineblaas en het aanleggen van een urinestoma door middel van een radicale cystectomie. Onderzoek wijst uit dat chirurgische patiënten vaak last hebben van preoperatieve angst en postoperatieve pijn. Recente gegevens geven aan dat 75 procent van de patiënten die een chirurgische ingreep ondergaan angstig zijn. Preoperatieve angst kan het niveau van postoperatieve pijn verhogen, ongeveer 40-65 procent van de patiënten ondervindt, ondanks interventies om postoperatieve pijn te verminderen, nog matige tot ernstige pijn na de operatie. De aanleiding van dit onderzoek is dat er jaarlijks veel patiënten opgenomen worden op de afdeling urologie/gynaecologie die een chirurgische ingreep moeten ondergaan waarbij ze last kunnen ondervinden van angst rondom de ingreep en postoperatieve pijn. Middels dit onderzoek is er nagegaan of muziek als interventie een angst- en pijnreducerend effect kan hebben. De vraagstelling voor dit onderzoek luidt als volgt: Wat is de invloed van muziek, als interventie, op de angst en pijnbeleving bij patiënten die een chirurgische ingreep ondergaan. Er is naar data gezocht binnen de wetenschappelijke databank Pubmed. Met behulp van zoekstrategieën en in- en exclusiecriteria zijn er bruikbare artikelen gevonden die een antwoord geven op de vraagstelling. De resultaten van de geselecteerde artikelen zijn op kritische wijze geordend en samengevat om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. In de verschillende onderzoeken is aangetoond dat het inzetten van muziek als interventie de pre- en postoperatieve angst rondom de ingreep doet verminderen. Een systematic review toont aan dat muziek eveneens de postoperatieve pijn en daardoor het gebruik van analgesie verminderd. Uit dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat bij patiënten die een chirurgische ingreep/behandeling ondergaan muziek als interventie de pre- en postoperatief angst en de postoperatieve pijn kan doen verminderen. Tevens verhoogd muziek de tevredenheid en het welbevinden van de patiënt rondom de ingreep. Zelfs onder algehele narcose blijkt muziek effectief te zijn voor de patiënten.

Specialisme
Oncologie, Urologie
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Patiënten die een chirurgische ingreep ondergaan
Intervention
Muziek
Comparison
Geen muziek
Outcome
Minder angst en pijnbeleving

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis