Postoperatieve controles

CAT | 2018
Samenvatting

Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat het routinematig doen van controles bij volwassen postoperatieve patiënten er voor zorgt dat er sneller interventies uitgevoerd kunnen worden bij afwijkende controles. Hiermee kunnen postoperatieve problemen zoals bijvoorbeeld sepsis voorkomen worden. Naast het meten van de vitale gegevens is de klinische blik van de verpleegkundige ook van zeer groot belang. Om duidelijkere resultaten te krijgen naar het effect van routinematig controles afnemen, zou er meer onderzoek gedaan moeten worden.
De aanbeveling die ik wil doen richting de afdeling naar aanleiding van dit onderzoek is om toch de controles routinematig uit te voeren zoals ze nu in ons protocol staan. Er worden bij kritieke patiënten sneller interventies ingezet en kritieke patiënten worden ook sneller ondervangen. Wel blijft het belangrijk om goed te kijken naar de kliniek van de patiënt en niet alleen blind te vertrouwen op de controles die uitgevoerd worden. Level of recomendation: B

Specialisme
Chirurgie, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patienten die een operatie hebben ondergaan
Intervention
Na OK systematische controles + 3x daags of meer controles doen
Comparison
Na OK preventief minder dan 3x daags controles doen
Outcome
Postoperatieve problemen

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis