Trombocytentransfusie: profylactisch of therapeutisch?

CAT | 2023
Samenvatting

In het St. Antonius ziekenhuis krijgen hematologie patiënten in de neutropene fase door ziekte of behandeling profylactisch een trombocyten transfusie (TT) als de trombo’s <10 x 10 9 /l zijn. De vraag is of het veilig is deze transfusies therapeutisch te geven als er tekenen van een bloeding optreden. Dit leidt tot minder transfusies. Het geeft minder infecties en transfusiereacties. Kortom het biedt meer comfort voor de patiënt, is tijd en kostenbesparend. Bovendien stijgt de vraag naar bloedplaatjescomponenten wereldwijd aanzienlijk, waardoor een toch al schaarse hulpbron onder druk komt te staan. Onderzoeksvraag: Wat is het effect op neutropene patiënten bij het therapeutisch toedienen van trombocytentransfusie t.o.v. profylactisch toedienen van trombocytentransfusie?

Specialisme
Interne Geneeskunde, Oncologie, Onderwijs
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Hematologische klinische patiënten in neutropene fase
Intervention
Trombocyten geven enkel bij tekenen van een bloeding therapeutisch
Comparison
Trombocyten standaard geven bij trombocyten < 10x 10 9 /l profylactisch
Outcome
Bloedingsrisico, comfort, kosten , donoren , werkdruk

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis