Wat is het effect van kauwgom kauwen tegenover geen kauwgom kauwen op het voorkomen van een postoperatieve ileus na oncologische gastro-intestinale chirurgie?

CAT | 2018
Samenvatting

Er is geen significant effect van het kauwgom kauwen op het voorkomen van een ileus bij postoperatieve zorg volgens het ERAS-protocol. Echter is kauwgom kauwen een veilige interventie om het herstel van gastro-intestinale functie te bevorderen wanneer een patiënt het ERAS-protocol niet kan volgen. In 1 artikel geven patiënten aan dat het kauwgom kauwen als prettig ervaren wordt. Een aanbeveling is om de patiënt in het preoperatieve gesprek uitleg te geven over deze bevindingen. De patiënt kan zelf kiezen of er kauwgom gekauwd wordt na operatie. De verpleegkundige kan dit na de operatie opnieuw bespreken met de patiënt.
Om dit mogelijk te maken worden de bevindingen gepresenteerd in een teamvergadering om alle verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten te informeren.
In de artikelen zijn voornamelijk colorectale chirurgische patiënten geïncludeerd. Andere artikelen waarbij de overige gastro-intestinale chirurgische behandelingen onderzocht zijn, in relatie tot de onderzoeksvraag, waren er niet. Een tweede aanbeveling is om verder onderzoek te doen naar de effecten van kauwgom kauwen bij overige gastro-intestinale chirurgische ingrepen.

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
oncologische patiënt na gastro-intestinale chirurgie
Intervention
kauwgom kauwen na operatie
Comparison
geen kauwgom na operatie
Outcome
postoperatieve ileus

Vraag document aan bij het MST