Yes You Can! : Therapietrouw / Therapieontrouw. Afstudeeronderzoek

Scriptie | 2017
Samenvatting

De onderzoekers hebben voor de afstudeeropdracht van de bachelor opleiding tot verpleegkundige van de Fontys Hogeschool mens en gezondheid te Eindhoven een praktijkgericht onderzoek verricht.
De afstudeeropdracht heeft als centrale probleemstelling: “Hoe worden patiënten met vaatproblemen in het Catharina ziekenhuis te Eindhoven begeleid met betrekking tot stoppen met roken door vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen op de poli Chirurgie en afdeling Chirurgie?”
Methode
In deelvraag één wordt beschreven wat de literatuurstudie zegt over het begeleiden van patiënten met vaatproblemen omtrent het stoppen met roken. In deelvraag twee is kwalitatief beschrijvend onderzoek gedaan. Door middel van vijf semigestructureerde interviews is er gekeken hoe de begeleiding op de poli Chirurgie plaatsvindt en welke verbeterpunten er zijn. Bij deelvraag drie is ook kwalitatief beschrijvend onderzoek verricht. Door middel van twee focusgroepen is er gekeken hoe de begeleiding op de afdeling Chirurgie plaatsvindt en welke verbeterpunten er hier zijn.
Resultaten
De resultaten van deelvraag één laten zien dat goede begeleiding helpt bij het slagen van een stoppoging. Het is hierbij belangrijk dat de patiënt voor langere tijd begeleid wordt en dat dit gebeurd door een professional. De resultaten van deelvraag twee laten zien dat er op de poli Chirurgie geen tijd is om patiënten met vaatproblemen begeleiding te bieden. Wel worden er verbeterpunten gezien.
De verpleegkundigen geven op dit moment geen begeleiding aan patiënten, die willen stoppen met roken tijdens de opname. Verpleegkundigen begeleiden de vaatpatiënten wel voor-, tijdens- en na de vaatoperatie in algemene zin. Verpleegkundigen geven wel verbeterpunten aan.
Conclusie en discussie
Er kan geconcludeerd worden dat op zowel de poli Chirurgie als de afdeling Chirurgie niet tot nauwelijks begeleiding wordt gegeven aan patiënten met vaatproblemen omtrent het stoppen met roken. Dit heeft te maken met tijdsduur van consulten op de poli Chirurgie en met onwetendheid op de afdeling Chirurgie. De communicatie tussen de poli Chirurgie en afdeling Chirurgie zou hierin verbeterd moeten worden. Ook zou motiverende gespreksvoering toegepast kunnen worden wanneer vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten of verpleegkundigen met patiënten in gesprek gaan. In de discussie worden de sterke en zwakke punten van het onderzoek geschreven. Zo hebben de onderzoekers te allen tijde voor een goede samenwerking gezorgd, maar waren wel onervaren in het maken van een afstudeeronderzoek.
Aanbevelingen
Uit de resultaten en conclusie zijn twee aanbevelingen tot stand gekomen. Deze aanbevelingen zijn van toepassing op de poli Chirurgie en afdeling Chirurgie. Met de aanbevelingen kan het geven van begeleiding aan patiënten die willen stoppen met roken worden verbeterd. De eerste aanbeveling richt zich op de begeleiding die op de afdeling Chirurgie wordt gegeven en hoe deze verbeterd kan worden. De tweede aanbeveling richt zich op een betere communicatie tussen de poli Chirurgie en afdeling Chirurgie.

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis