Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en daarmee toepasbaarheid van Continue Glucose Monitoring bij pasgeborenen

CAT | 2023
Samenvatting

Uit de diverse onderzoeken blijkt een wisselende nauwkeurigheid
van continue glucose monitoring middels een sensor ten opzichte van het bepalen
van de bloedglucosewaarden middels een hielprik bij neonaten. De meest recente
studie is wel veelbelovend, zeker vanaf drie uur na plaatsing van de sensor.
Het gebruik van een CGM sensor bij neonaten zou in de ideale
situatie, als aanvullende diagnostiek, de frequentie van het uitvoeren van een
hielprik tbv het bepalen van de bloedglucosewaarde kunnen reduceren, en daarmee
onnodige pijn en stress kunnen voorkomen bij de neonaat en zijn ouders. Mits
een ‘opwarmtijd’ van drie uur én een nader te bepalen veilige afkapwaarde
gehanteerd wordt, waarbinnen alsnog een bloedglucose waarde bepaald wordt.
Het plaatsen en verblijven van de sensoren leidt niet tot toename
van medische problemen en zijn over het algemeen niet hinderlijk voor (de zorg
voor) de neonaat.
Alle huidige op de markt zijnde sensoren zijn echter niet
goedgekeurd voor gebruik binnen de doelgroep op de afdeling neonatologie. De
leeftijdsgrens waar vanaf bijvoorbeeld de Dexcom G6 sensor gebruikt kan worden
staat geregistreerd op twee jaar.
Verder onderzoek naar gebruik, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
is nodig voor de toepassing bij neonaten. En fabrikanten zullen hun product
moeten laten valideren voor gebruik bij de neonaat.

Clinical bottom line:
Het
gebruik van CGM systemen is tot op heden nog onvoldoende nauwkeurig om te
gebruiken als diagnostisch middel voor de patiëntencategorie op de
neonatologie, het kan daarmee bloedglucose bepalingen middels een hielprik
(nog)niet vervangen. Het zou wel als aanvullende diagnostiek van waarde kunnen
zijn om prikmomenten te reduceren mits de systemen worden vrijgegeven door de
fabrikant voor gebruik bij neonaten.

Specialisme
Neonatologie
Opleiding

PICO

Patient
Neonaat met risico op hypoglycemie
Intervention
Glucosewaarden meten met subcutane sensor
Comparison
Bloedglucosewaarden meten middels hielprik
Outcome
Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Vraag document aan bij het MST