Is de Painad een betrouwbaarder pijnmeetinstrument in vergelijking met de NRS voor oudere patiënten met cognitieve problemen op de recovery?

Kwaliteitsproject ; Overige | 2023
Samenvatting

”Het niet meten van pijn is een van de belangrijkste redenen voor inadequate pijnbehandeling” aldus het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. (Goeij, 2015) Het geeft de urgentie weer van het meten van pijn. Op de Recovery worden er veel patiënten gezien met (post-operatieve) pijn. Om de pijn te behandelen door de zorgprofessional is het van belang dat de pijn inzichtelijk wordt gemaakt. Over het algemeen wordt in ziekenhuizen en op de Recovery de Numeric Rating Score (NRS) uitgevraagd. Hierbij geeft de patiënt zelf een cijfer aan de pijn op de schaal van 1 tot 10. Dit pijnmeetinstrument is echter lastig toe te passen op de oudere patiënt met cognitieve problematiek. Voor deze specifieke patiëntencategorie is de ´Painad´ score ontwikkeld. De Painad is een pijnmeetinstrument die de pijnintensiteit meet door de mimiek en gedrag van de patiënt te observeren. In dit verslag word aan de hand van twee wetenschappelijke artikelen uitgezocht of de NRS of de Painad score het meest betrouwbare meetinstrument is voor ouderen met cognitieve problematiek.

Specialisme
Geriatrie, Recovery, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Cognitieve problematiek, dementie
Intervention
PAINAD score, Pain Assesment in Advanced Dementia
Comparison
NRS score
Outcome
Pijn meting

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis