Is het toedienen van gelofusine bij dialyse patiënten met (intra dialytische) hypotensie als eerste interventie beter dan het toedienenvan natriumchloride, haes of albumine?

PICO | 2011
Samenvatting

Vooralsnog is het antwoord nee, bij gebrek aan bewijs en tegen-sprekend bewijs. Wel zou op individuele basis geke Specifieke situaties zou mogelijk kunnen worden besloten om te starten met het toedienen van gelofusine. Dit geldt voor de catagorie hd patienten met cardiale problemen en die niet reageren op preven-tieve maatregelen zoals aange-gegeven in de richtlijn EBGP voor IDH. Het onderzoek is recent gepubliceerd 2011 en laat in de 10 patienten goede resultaten zien. Alhoewel dit niet te generali-seren valt( n=10), lijkt het toch toepasbaar gezien het effect binnen dit onderzoek.Daarnaast komt in recente studies naar voren dat het veilig is om albumine te geven bij patrienten met acuut nierfalen secondair aan sepsis en geassocieerd met ernstige hypo-albuminerie.(safe studie investigators, 2004)Daarnaast wordt melding ge-maakt van een verbod op gebruik van haes in frankrijk bij dialyse patienten vanwege de bijwerkin-gen. Bovenstaande informatie is na het uitbrengen van de richtlijn bekend geworden en is in die zin en aanvulling op de richtlijn.Binnen onze afdeling hebben wij geen haes meer in het assortiment.

Specialisme
Nefrologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
dialyse patienten met (intra dialytische) hypotensie
Intervention
toedienen van gelofusine
Comparison
toedienen van nacl, (haes, albumine)
Outcome
opheffen van hypotensie

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis