Melden… vooral een kwestie van doen: kwantitatief onderzoek naar het meldgedrag van verpleegkundigen bij incidenten in het MST

Kwaliteitsopdracht | 2019
Samenvatting
Specialisme
Verpleegkunde Algemeen Onderwijs
Opleiding
HBO

PICO

Patient
In het Medisch Spectrum Twente (MST) is op dit moment onvoldoende inzicht in het meldgedrag van verpleegkundigen om vast te kunnen stellen of het melden van incidenten op efficiënte wijze gebeurt, of dat er mogelijk sprake is van een onderrapportage.
Intervention
onderzoek of er sprake is van een onderrapportage en welke dimensies uit het ASE model voorspellend kunnen zijn voor positief meldgedrag.
Comparison
--
Outcome
In MST is sprake van een onderrapportage voor incidentmeldingen, waarbij geen uitspraak gedaan kan worden over concrete aantallen. De dimensie sociale invloed uit het ASE model blijkt een significante voorspeller voor positief meldgedrag van verpleegkundigen. Verder benoemen verpleegkundigen de hoge werkdruk en tijdgebrek als redenen voor het niet melden van incidenten. Daarentegen geven verpleegkundigen aan dat het regelmatig bespreken van incidenten en het ervaren van steun van collega’s en leidinggevende bevorderend werkt voor het melden van incidenten. Om meldgedrag in een bredere context te analyseren en te verbeteren is voor de toekomst vervolgonderzoek geëigend, waarbij het wenselijk is om binnen een verbeterde vragenlijst ook een aantal items op te nemen met betrekking tot de meldcultuur.

Vraag document aan bij het MST