Preventief bijvoeden?!!

PICO | 2016
Samenvatting

Vanwege het niet beoordelen op de uitvoering van de gekozen onderzoeken en controleren van de validiteit, kunnen de conclusies niet genomen worden zoals ze binnen de onderzoeken getrokken zijn.Uit de bovenstaande onderzoeken blijkt dat screening belangrijk is om de voedingstoestand in kaart te brengen.Kan door middel van dit onderzoek de vraagstelling beantwoord worden? Is vroegtijdig screenen en bijvoeden effectief is in vergelijking tot niet screenen en bijvoeden? Vanuit artikel 2 kan ik zeggen dat screenen en vroegtijdig bijvoeden effectief is in de behandeling van patiënten met kanker. Het vroegtijdig interventies starten bij ondervoeding is zinvol en heeft effect op de lichamelijke conditie van de patiënt. Dit staat ook beschreven vanuit de richtlijn ondervoeding (2007). “Onderzoek bij patiënten met grotendeels benigne ziekten heeft laten zien dat screening op ondervoeding inderdaad leidt tot een betere herkenning van ondervoeding en het eerder behandelen van ondervoeding [Kruizenga, 2005]. Onduidelijk is of ook bij patiënten met kanker screening op (risico op) ondervoeding een positief effect heeft op de vroege herkenning en behandeling van ondervoeding”Uit de onderzoeken blijkt ook wanneer patiënten goed gevoed zijn een betere respons hebben op behandelingen als chemotherapie, dit staat in relatie met een betere lichamelijke conditie waardoor een betere kwaliteit van leven.

Specialisme
Longziekten, Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënten met longkanker met chemotherapie
Intervention
Screenen op ondervoeding en zo nodig bijvoeden
Comparison
Niet screenen en bijvoeden
Outcome
Voedingstoestand

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis

Andere artikelen gerelateerd aan: