Valsalva Manoeuvre VS Sinus Carotis Massage. May the best win!

Artikel |
Samenvatting

In verband met het feit dat er weinig artikelen te vinden waren en met de zwakheden en beperkte validiteit van beide artikelen, kan ik niet concluderen dat de valsalva manoeuvre een hoger aantal succesvolle conversies naar sinusritme geeft in vergelijking met sinus carotis massage, bij het behandelen van een SVT.
Wel blijkt uit beide onderzoeken dat de valsalva manoeuvre vaker een succesvolle conversie naar sinusritme geeft, in vergelijking met sinus carotis massage bij het behandelen van een SVT. Ook komt naar voren dat de valsalva manoeuvre minder complicaties geeft in vergelijking met sinus carotis massage en veiliger uit te voeren is.
De patiëntenpopulatie komt niet helemaal overeen met de patiëntenpopulatie op de CCU in het OLVG locatie West, deze patiënten zijn namelijk allen ouder dan 18 jaar. Beide onderzoeken zouden wel goed uitvoerbaar zijn op bovengenoemde afdeling.
Echter is het zo dat de onderzoeken verouderd zijn en dat er nieuwe onderzoeken zouden moeten plaats vinden om beide interventies goed te kunnen vergelijken voor het behandelen van de SVT.
Voor verder onderzoek ben ik van mening dat de methode van Lim et al. het beste haalbaar is. Het onderzoek zou dan wel op patiënten boven de 18 jaar uitgevoerd moeten worden. Het nadeel van dit onderzoek is dat het niet geblindeerd uitgevoerd kan worden, wat mee weegt in de betrouwbaarheid van het onderzoek. Zoals eerder beschreven gebruikt Lim et al. en Metha et al. verschillende manieren om de valsalva manoeuvre uit te voeren. Daarnaast zijn er nog nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling door middel van de valsalva manoeuvre. Namelijk dat er inmiddels twee verschillende technieken toepasbaar zijn. De standaard techniek en de modified techniek.3 Omdat de gebruikte artikelen oud zijn, was de modified techniek nog niet ontdekt.
De uitvoering van de sinus carotis massage zal steeds door dezelfde specialist toegepast moeten worden. Dit zodat de techniek en toegepaste druk bij elke behandelde patiënt vergelijkbaar zal zijn.

Specialisme
Cardiologie
Opleiding

PICO

Patient
hemodynamisch stabiele patiënt met een SVT
Intervention
sinus carotis massage
Comparison
valsalva manoeuvre
Outcome
Succesvolle conversie naar sinusritme

Vraag document aan bij het OLVG