Wat zijn de patiënt gebonden risicofactoren op het ontwikkelen van een mediastinitis bij volwassenen na een thoracale ingreep?

CAT | 2018
Samenvatting

Op basis van de resultaten zijn duidelijke risicofactoren in kaart gebracht. Echter zijn dit risicofactoren waarop infectiepreventie niet kan acteren met een advies voor preventiemaatregelen.
Uit de artikelen kwam wel een opvallende rol van de gram positieve bacteriën (m.n. Stafylococcus spp) bij mediastinitis naar voren. Dit zou te maken kunnen hebben met Stafylococcus spp. dragerschap.operatie ingedeeld kunnen worden in pre-, intra- en post-operatieve risicofactoren.Interessant zou zijn om met de cardioloog en andere betrokkenen de registratie van mediastinits c.q. diepe sternum wond infectie binnen het MST te bespreken en indien nodig te optimaliseren. Ook zou het interessant zijn om de relatie tussen Stafylococcus spp. dragerschap en een mediastinitis na een thoracale ingreep bij patiënten te onderzoeken. Hierbij dienen ook de microbiologische kweekresultaten geïncludeerd te worden. Indien de criteria voor registratie en de registratie geborgd is, kan op basis daarvan een analyse en eventuele adviezen voor preventiemaatregelen vanuit infectiepreventie gegeven worden.

Specialisme
Infectiepreventie Chirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Volwassenen die een chirugische ingreep ondergaan
Intervention
Thoracale ingreep
Comparison
--
Outcome
Risicofactoren voor het ontwikkelen van een borstkasontsteking herkennen

Vraag document aan bij het MST