Wat zijn succesfactoren om multidisciplinair te werken binnen het ziekenhuis bij de kwetsbare oudere patiënt van 70 jaar en ouder met een heupfractuur na een val binnen vijf dagen na de operatie?

Kwaliteitsopdracht | 2018
Samenvatting

Patiëntgerichte multidisciplinaire zorg uitgebreid buiten het ziekenhuis de beste resultaten biedt voor patiënten met een heupfractuur. Multidisciplinaire samenwerking en zorg is van essentieel belang voor deze patiëntencategorie.
In de review van Torrance, Powell, & Griffiths (2015) staat dat clinici multidisciplinaire teams nodig hebben om factoren te signaleren die bijdragen aan een slecht resultaat bij de oudere patiënten die een acute opratie ondergaan.

Specialisme
Chirurgie Geriatrie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Klinische herstel van de kwetsbare oudere patiënt van 70 jaar en ouder met een heupfractuur verbetert door succesvol multidisciplinair te werken
Intervention
Multidiscipliniair werken
Comparison
Niet multidiscipliniair werken
Outcome
Verberterd herstel kwetsbare oudere na heupfraktuur

Vraag document aan bij het MST