Wat is het effect van een eenduidig weaningsbeleid op de weaningsduur van patiënten aan de NIPPV op de longafdeling van het Catharina ziekenhuis?

CAT | 2019
Samenvatting

Uit het onderzoek van Duan1 komt naar voren dat het protocol beter werkt dan het
afbouwen op inzicht van de arts. Echter is dit onderzoek uitgevoerd op een Intensive Care
met een andere patiëntencategorie dan waar wij mee werken. Op een IC kan een patiënt
veel nauwlettender in de gaten gehouden worden en is de patiënt over het algemeen ook
zieker dan de gemiddelde patiënt die op onze afdeling ligt.
Uit de onderzoeken van Sellares² en Chung-Tat³ blijkt dat er geen significant verschil is in
het abrupt stoppen van de NIPPV (mits de patiënt hier wel klaar voor is) en het weanen door middel van stapsgewijs afbouwen. Het heeft vrijwel geen invloed op de NIPPV-duur,
de opnameduur en het terugvallen van de patiënten.
Dit betekent voor de praktijk dat het mogelijk is om patiënten sneller (dan wel abrupt) te
weanen van de NIPPV. Echter brengt dit, buiten dat het stoppen van de NIPPV misschien
fijner is voor de patiënt, verder geen voordelen met zich mee.

Specialisme
Longziekten
Opleiding
Overig

PICO

Patient
patiënten op de longafdeling van het Catharina ziekenhuis die aan de NIPPV liggen/mogen gaan weanen van de NIPPV
Intervention
eenduidig protocol/beslisboom
Comparison
weanen/afbouwen op inzicht van arts en verpleegkundige
Outcome
Weaningsduur, complicaties, ligduur.

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis